FT232RL USB to UART

60.000 50.000

Đóng vỏ: SSOP28

Danh mục: , , Từ khóa: , ,