Showing 1–32 of 68 results

Đầu nối - Jact cắm

Ổ cắm AC-8 220V bắt ốc vào vỏ

3.500
3.0004.500

Đầu nối - Jact cắm

Module Antena 4db IPEX 2.4Ghz

20.000

Đầu nối - Jact cắm

Chân đế Antena chuẩn IPEX 2.4Ghz

3.000

Đầu nối - Jact cắm

Cổng USB type A x2

5.000

Đầu nối - Jact cắm

Cổng mạng RJ45 hàn PCB có đèn

5.000

Đầu nối - Jact cắm

Ổ cắm AC 220V KP-8

4.000

Dây và cáp

Dây nối pin 9V

1.5004.000