Showing all 19 results

Đế đồng, ốc vít

ốc vít M2.5-0.45mm (giá 10 cái)

2.500

Công cụ DIY cơ khí

Mũi Taro tạo ren M3-0.5mm

40.000

Đế đồng, ốc vít

Dây thít nhựa (giá 10 cái)

1.000
2.500
2.000