Showing 1–32 of 124 results

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá để cuộn thiếc (chì) hàn

55.000

Công cụ DIY cơ khí

Động cơ DC 775/795

115.000190.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn nhọn 60W bằng đồng

30.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao 60W bằng đồng

35.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Bối đồng lau mỏ hàn

35.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-SI

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-3C

18.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-B

15.000
40.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao DBL 900M-T-SK

35.000

Công cụ DIY cơ khí

Mũi Taro tạo ren M3-0.5mm

55.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá để mỏ hàn Y-2

5.000