Hiển thị 1–32 trong 35 kết quả

Giảm giá!

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Nhựa thông

7.000 5.000
10.00012.000
55.00065.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao bằng đồng

25.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mỡ hàn thiếc

25.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Hút Thiếc Nhỏ (dài19cm)

25.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Máy hàn Hakko 936

380.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mỏ hàn HB-508 công suất 50W

135.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mỏ hàn nung 60W

20.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi mỏ hàn nung 40W

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-2C

18.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Tay hàn Hakko 907

125.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Hút Thiếc To (dài 33cm)

40.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá để mỏ hàn Y-2

5.000
Hết hàng

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá đỡ mỏ hàn CT1

25.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

A1321 Lõi gia nhiệt 50W

50.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao DBL 900M-T-SK

35.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-SI

15.000
Hết hàng

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mỏ hàn cán gỗ 75W

85.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-3C

18.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-B

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Bối đồng lau mỏ hàn

35.000