Showing 1–32 of 41 results

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mỏ hàn cán gỗ HB520 – 80W

110.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá để cuộn thiếc (chì) hàn

55.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn nhọn 60W bằng đồng

30.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao 60W bằng đồng

35.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Bối đồng lau mỏ hàn

35.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-SI

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-3C

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-B

15.000
40.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao DBL 900M-T-SK

35.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá để mỏ hàn Y-2

5.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mỏ hàn nung 60W

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi mỏ hàn nung 40W

12.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Đầu mũi hàn Hakko 900M-T-2C

15.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao bằng đồng

25.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Hút Thiếc To (dài 33cm)

45.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Hút Thiếc Nhỏ (dài19cm)

25.000
20.000
15.000
Hết hàng

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mỏ hàn cán gỗ 75W

85.000
55.00065.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mỏ hàn HB-508 công suất 50W

135.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

A1321 Lõi gia nhiệt 50W

50.000