Showing 1–32 of 39 results

5.00015.000

Đầu nối - Jact cắm

Ổ cắm AC-8 220V bắt ốc vào vỏ

3.500

Đầu nối - Jact cắm

Module Antena 4db IPEX 2.4Ghz

20.000

Đầu nối - Jact cắm

Chân đế Antena chuẩn IPEX 2.4Ghz

3.000

Đầu nối - Jact cắm

Cổng USB type A x2

5.000

Đầu nối - Jact cắm

Cổng mạng RJ45 hàn PCB có đèn

5.000

Đầu nối - Jact cắm

Ổ cắm AC 220V KP-8

4.000
800

Đầu nối - Jact cắm

Đầu cắm USB đực hàn PCB

1.000