Xem tất cả 32 kết quả

Công tắc - Nút bấm

Nút nhấn đầu tròn – 6x6mm

400
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Nút nhấn đầu tròn – 12x12x7mm

1.500 1.000

Công tắc - Nút bấm

Núm nút nhấn tròn

500
Giảm giá!

Biến trở - Triết áp

Núm nhựa volume

2.500 2.000

Công tắc - Nút bấm

Núm nút nhấn tròn, nhỏ

400

Biến trở - Triết áp

Núm nhôm 14.5*16MM

5.000

Công tắc - Nút bấm

Núm nút nhấn vuông

500

Biến trở - Triết áp

Volume alpha stereo kèm công tắc

14.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 1 bit ( switch số 1P )

2.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 2 bit tay gạt dài

4.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 3 bit ( switch số 3P )

2.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 2 bit ( switch số 2P )

2.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit tay gạt dài

10.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit ( switch số 8P )

3.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 5 bit c( switch số 5P )

2.500

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 4 bit c( switch số 4P )

2.500

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 4 bit chân dán

6.000
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 4 bit chân cong 90 độ

7.000 6.000
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit chân cong 90 độ

10.000 9.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 6 bit ( switch số 6P )

3.000

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 7 bit ( switch số 7P )

3.000
Giảm giá!

Công tắc - Nút bấm

Công tắc 8 bit chân dán

12.000 10.000