Showing all 31 results

12.000

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP40

1.500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP32 loại to

1.500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP28 loại to

1.000

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP28 loại nhỏ

1.000

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP24

1.000

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP16

500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP14

500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP8

500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP6

500
9.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 44 chân dán PLCC44

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 68 chân cắm PLCC68

15.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 44 chân cắm PLCC44

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC 32 chân cắm PLCC32

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 32 chân dán PLCC32

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 28 chân dán PLCC28

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông 28 chân cắm PLCC28

10.000

Chân đế - Socket IC

Đế IC vuông PLCC68 chân dán

15.000