Showing 1–32 of 919 results

Nguồn - Biến áp

Nguồn tổ ong 24V/20A

495.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Giá để cuộn thiếc (chì) hàn

55.000

Đầu nối - Jact cắm

Ổ cắm AC-8 220V bắt ốc vào vỏ

3.500
15.00030.000

Công cụ DIY cơ khí

Động cơ DC 775/795

115.000190.000
3.0004.500

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn nhọn 60W bằng đồng

30.000

Mỏ hàn, Thiếc hàn

Mũi hàn dao 60W bằng đồng

35.000