78M05 IC ổn áp 5V loại dán

1.500

Điện áp ổn định: 5V, Dòng đầu ra: 500mA