Diode LL4148 SOD80 450mA 100V (10 cái)

2.000

Giá trên là 10 cái (không bán lẻ 1 cái)