Triết áp đơn 1K

3.000

Triết áp đơn 1K

Cần chỉnh dài 15mm