Triết áp đơn 10K

3.000

Triết áp đơn 10K

Cần chỉnh dài 15mm