Triết áp đơn 5K

3.000

Triết áp đơn 5K

Cần chỉnh dài 15mm