Triết áp đôi 100K

3.500

Triết áp đôi 100K

Cần chỉnh dài 15mm