Triết áp đôi 50K

3.500

Triết áp đôi 50K

Cần chỉnh dài 15mm