Triết áp đôi 10K

3.500

Triết áp đôi 10K

Cần chỉnh dài 15mm