Hiển thị tất cả 31 kết quả

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP40

1.500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP24

1.000

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP16

500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP14

500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP8

500

Chân đế - Socket IC

Chân đế IC DIP6

500

Chân đế - Socket IC

Đế IC 32 chân cắm PLCC32

10.000