Chân đế IC DIP40

1.500

Mô tả: Chân đế IC DIP32

Danh mục: , Thẻ: ,