Chân đế IC DIP32 loại to

1.500

Mô tả: Chân đế IC DIP32

Danh mục: , Thẻ: ,