TLE2426 – IC tạo mass ảo

60.000

TLE2426 – IC tạo mass ảo, điện áp đối xứng, phù hợp sử dụng cho trong các mạch điện đối xứng dòng nhỏ hơn 200mA. ví dụ như Opam, transitor …

Chuẩn chân cắm: TO-92
Download: Datasheet TLE2426