74HC154 IC giải mã 4 ra 16

Giá gốc là: 12.000₫.Giá hiện tại là: 11.000₫.