ULN2004 SOP16 tổ hợp 7 mạch Darlington 50V 0.5A

5.000

Mô tả: ULN2004 SMD 7xNPN DARLINGTON ARRAYS 50V 500mA

Kiểu chân: chân dán

Danh mục: , , Thẻ: , , , ,