Chân đế IC DIP20 loại tròn, lõi đồng

4.000

Mô tả: Chân đế IC DIP18 loại tròn, lõi đồng rất tốt

Danh mục: , Thẻ: ,