Triết áp đôi 20K

3.500

Triết áp đôi 20K

Cần chỉnh dài 15mm