Biến trở loại vuông 1K

2.000

Danh mục: , Từ khóa: ,