LED 7 thanh 3 số K chung, màu đỏ, 0.36 inch

7.000