LED 7 thanh 1 số A chung, màu đỏ, 0.36 inch

2.500