LED 7 thanh 2 số A chung, màu đỏ, 0.36 inch

5.000