LED 7 thanh 2 số K chung, màu đỏ, 0.36 inch

5.000