Chip LED 5730 công suất 0.5W siêu sáng

1.000

Được sử dụng thay thế khi chip LED trong báo đèn bị cháy.
(mua 1000 cái?? Hãy liên hệ đế có giá tốt hơn)