LED 7 thanh 1 số K chung, màu đỏ, 0.56 inch

2.500