LED 7 thanh 2 số A chung, màu đỏ, 0.56 inch

5.000