LED 7 thanh 4 số K chung, màu đỏ, 0.36 inch

8.000