Phiên bản mới Arduino Nano V3.0 ATMEGA328P Type C

85.000

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục: Thẻ: