Arduino MEGA 2560 R3

250.000

Tặng cáp USB kết nối Module Arduno MEGA 2560 R3 với máy tính

Danh mục: Thẻ: