Module chuyển đổi mức tín hiệu 3.3v – 5v giao tiếp I2C

10.000

Danh mục: ,