78M05 IC ổn áp 5V loại dán

2.500

Điện áp ổn định: 5V, Dòng đầu ra: 500mA