DHT11 Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm, đầu ra số

35.000

Mô tả:  Cảm biến nhiệt độ & độ ẩm DHT11, đầu ra số, Độ ẩm 0~100% (phân giải 12bit – 0.05%) Nhiệt độ -40°C ~ 105°C (14bit – 0.01%)