TIP36C chính Hãng ST transistor PNP 100V -25A

16.000

Mô tả: TIP36C transistor PNP 100V -25A

Kiểu vỏ: TO-218AC