TIP122 Transistor NPN 100V 5A TO-220

3.000

Mô tả: NPN 100V 5A

Kiểu vỏ: TO-220