Arduino MEGA 2560 R3

285.000 250.000

Tặng cáp USB kết nối Module Arduno MEGA 2560 R3 với máy tính

Danh mục: Từ khóa: