Tụ Mica 2A103J – 10nF 100V 5%

200

Tụ Mica (Mylar): 2A103J giá trị 10nF sai số 5% điệp áp hoạt động tối đa 100V