Tụ Mica 2A102J – 1nF 100V 5%

200

Tụ Mica (Mylar): 2A102J giá trị 1nF sai số 5% điệp áp hoạt động tối đa 100V