Tụ Ceramic 105 – 1uF (giá 10 chiếc)

5.500

Giá là 10 chiếc