Tụ Ceramic 104 – 0.1uF (giá 10 chiếc)

4.500

Giá này là 10 chiếc