Đế đồng, ốc vít M2.5*12+6mm 2 đầu đực – cái

2.000