Đế đồng, ốc vít M2.5*20+6mm 2 đầu đực – cái

3.500