Đế đồng, ốc vít M2.5*30+6mm 2 đầu đực – cái

4.500