Đế đồng, ốc vít M2.5*10+6mm 2 đầu đực – cái

2.000